International mission

International MissionAllerede i 1880-erne begyndte man på baptisternes landskonferrencer at tale om ydremission, som det hed dengang. Der blev foretaget følere på Færøerne, i Israel og Congo. Det endte med at man oprettede Baptisternes ydremission i 1928, med virkeområde i Burundi og Rwanda, 2 små nabolande til Congo. Her var vi med til at missionere, og hermed bygge kirker, polyklinikker, hospitaler og skoler. Med tiden havde vi ret mange missionærer i området.Her i blandt flere fra menigheden. Det aftog i 70 - 80-erne, da menighederne dernede blev mere og mere selvstændige, og samarbejdet blev mere ligeværdigt.


Efterhånden byggede man også præsteseminarier, og uddannede egne præster. Så det vi egentlig gør i dag, er hjælp med ting, de har behov for, på deres præmisser. Det handler om teknik - hjælp til selvhjælp - vandprojecter, affaldshåndtering med videre.


De seneste år har menigheden følt et større ansvar og engagement for LLCCM , samt for skolebyggeri med videre i Kashmir (se dette)